IJC-Phantomவேதாளர்-நவஜோ

IJC-Phantom-வேட்டையோ வேட்டை

IJC-Phantom-விசித்திரசவாரி-செப்டம்பர்-15-1972-விலை-1-00

IJC-Phantom-YuthaVeriyarkal

PrakashComics-Phantom-Tamil

Kabeesh - In Colour

Kabeesh colour from tamilweb
 
MC- Irumbukkai Maayavi - OtraikkanMarmam

Mc mayavi-otrikkan marmam from tamilweb